Zapraszamy Państwa na stronę Ministerstwa gdzie przed chwila pojawiły się wyniki:

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/wyniki-konkursu-maluch—edycja-2015-modul-3/

 

Ostateczna kwota dofinansowania na 1 dziecko przebywające w żłobku/klubie to 244 zł

Wyniki konkursu „MALUCH – edycja 2015” moduł 3

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” moduł 3 (dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3):

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej podwyższył kwotę przeznaczoną na moduł 3 z 50 000 000 zł do 50 142 930 zł ze środków finansowych niewykorzystanych w module 4;

2)   Minister Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikował do dofinansowania 1 130 instytucji opieki nad małymi dziećmi, w których zaoferowano opiekę nad 20 570 dziećmi („Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie „MALUCH – edycja 2015,  moduł 3” zawarta jest w załączniku do ogłoszenia);

3)    wysokość dotacji, która przeznaczona jest na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką, wynosi maksymalnie 244 zł.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry