Od 2016 roku obowiązują preferencje podatkowe dla pracujących rodziców i pracodawców, ponoszących wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT wprowadzone zostały całkiem nowe zwolnienia odnoszące się do świadczeń, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i otrzymywane są od pracodawcy w związku z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną w żłobku (maksymalnie 400 zł miesięcznie na każde dziecko) lub w przedszkolu (maksymalnie 200 zł miesięcznie na każde dziecko).

 

Ponadto kosztami uzyskania przychodów są następujące koszty poniesione przez pracodawcę.

  • koszty utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola;
  • koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola;
  • koszty z tytułu dofinansowania wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna albo uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry