Minister Pracy i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS co do wyboru ofert do dofinansowania z programu MALUCH:

1. Podwyższył kwotę dofinansowania przeznaczoną na konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1” do 51 498 102 zł.
2. Zatwierdził „Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1”, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Zatwierdził „Rezerwową listę ofert w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju i zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 1”, na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 40.000.000 zł z możliwością zwiększenia tej kwoty, wojewodowie do postępowania konkursowego zakwalifikowali 343 oferty pochodzące ze 131 gmin na kwotę 61 048 838 zł, dotyczące 10 120 miejsc opieki.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry