• Mazowsze – RPO 10.1.4 Edukacja przedszkolna, nabór wniosków Od 30.09.2015 r. do 29.10.2015.
  • Wielkopolska – RPO 6.4.1 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, nabór wniosków od 23.11.2015 do 7.12.2015.
  • Śląskie – RPO 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, 2 nabory 01.09.2015 do 30.10.2015.
  • Lubuskie – RPO 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, 2 nabory wniosków od 30.09.2015 do 30.10.2015 i do 16.11.2015.
  • Łódzkie – RPO 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, nabór wniosków od 04.12.2015 do 14.12.2015.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry