Polecamy korzystanie z ogólnopolskiego portalu  www.funduszeeuropejskie.gov.pl. W dziale „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” znajdziecie w wygodną wyszukiwarkę konkursów unijnych w poszczególnych województwach. Na stronie podane są też kontakty do punktów informacyjnych.

 

Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są również na stronach regionalnych, np:

  • Łódzkie – nabór wniosków od 30.11.2016 do 08.12.2016. 7.4.2 Edukacja przedszkolna. Wnioski mogą składać osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego oraz  osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. Dofinansowanie w wysokości 85% można otrzymać na budowę, przebudowę, adaptację obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.Wsparcie inwestycji  będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu z interwencją EFS.
  • Podlaskie – nabór wniosków od 14.11.2016 do 25.11.2016. 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskiego. Wnioski mogą składać gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.Dofinansowanie można otrzymać na usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

ZAKOŃCZONE w 2016, m.in:

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry