28 kwietnia 2015 r., we wtorek, o godz. 10.00 zapraszamy na szkolenie dotyczące zmian w systemie wychowania przedszkolnego rozłożonych na lata 2014- 2017 i praktycznych rozwiązań dla osób prowadzących przedszkola, punkty przedszkolne oraz dla samorządów:

 

„Przedszkole za złotówkę, niepubliczne, publiczne, prowadzone przez osoby prywatne”

 

Wkrótce każda gmina w Polsce będzie miała obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach „za złotówkę” dla wszystkich przedszkolaków powyżej 3 roku życia z jej terenu. W tym procesie będą aktywnie uczestniczyć również placówki niepubliczne. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli przygotować się do nowego wyzwania – pełnego upowszechnienia edukacji przedszkolnej „za złotówkę”.

 

Omówimy następujące tematy:

 

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

 1. dotacja celowa
 2. prawo 3 i 4 latków do edukacji przedszkolnej
 3. nowe zasady rekrutacji
 4. sieci przedszkoli publicznych
 5. obowiązki gmin
 6. nowe możliwości finansowania przedszkoli niepublicznych

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA I PUNKTY PRZEDSZKOLNE ZA ZŁOTÓWKĘ

 1. obowiązki przedszkoli niepublicznych „złotówkowych”
 2. zasady konkursowe
 3. źródła finansowania: wysokość dotacji, opłaty rodziców, inne źródła
 4. kalkulator progu zyskowności
 5. konkursy „złotówkowe” dla przedszkoli niepublicznych – case study

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ OSOBY PRYWATNE

 1. obowiązki przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd
 2. porównanie przedszkola niepublicznego złotówkowego z przedszkolem publicznym
 3. podstawy prawne zakładania i prowadzenia takich placówek oraz nadzór pedagogiczny

 

FINANSE

 1. sposób wyliczania dotacji
 2. zasady rozliczania dotacji
 3. sprawozdawczość
 4. kontrola
 5. fundusze unijne w nowym okresie programowania 2014- 2020

 

Szkolenie prowadzi zespół doświadczonych praktyków z firmy Zegar Słoneczny. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw udzielamy indywidualnych konsultacji. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym miejscu niż Warszawa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zgłoszenie można odwołać, nie później jednak niż na 3 dni przed szkoleniem.

 

Czas trwania: 10.00 – 14.00

Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą mailową

Informacja: info@przedszkolezlobek.pl

Kontakt telefoniczny: 665 375 595, 22 756 59 16

Koszt szkolenia: 320 zł netto (394 zł brutto)

Zniżki: stali klienci oraz kolejne osoby z tej samej placówki płacą 250 zł netto

Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002

Termin: 28 kwietnia 2015 roku

Pobierz kartę zapisukarta_zapisu_PRZEDSZKOLE_2015

Zgłoszenia: prosimy przesyłać na adres: info@przedszkolezlobek.pl

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry