W czwartek 19.lutego o godz. 10.00 zapraszamy na szkolenie

 

„Konkurs MALUCH – edycja 2015, żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun.

Jak stworzyć nowe miejsce opieki i skorzystać z dofinansowania”

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 19 lutego w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul Zielnej 37 w Warszawie.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

I przygotowanie i złożenie oferty

1. Zadania oraz terminy ich realizacji.
2. Podmioty uprawnione do składania ofert
3. Wymagana dokumentacja
4. Sposób składania ofert
5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej
6. Warunki finansowania

 

II warunki finansowania zadań
1. Wysokość dotacji
2. Koszty kwalifikowane
3. Warunki wykorzystania dotacji
4. Minimalny okres trwałości projektu
5. Obowiązki sprawozdawcze

 

III Wypełnianie wniosku o dofinansowanie
1. formularz ofertowy
2. niezbędne załączniki

 

IV Wybór placówki i formy prawnej
1. żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun,

2. od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie, personel,

3. rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,

4. grupa żłobkowa w przedszkolu – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,

5. podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.,

6. źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne.

 

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Zapewniamy napoje i przekąskę.

Koszt szkolenia: 320 zł. netto (393,60 zł brutto),oferta

Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.

Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 15.00.

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna przy ul Zielnej 37.

Kontakt telefoniczny: 665 375 595 .

Pobierz kartę zgłoszenia: karta_zapisu_konkurs_Maluch_2015

Prześlij kartę zgłoszenia: info@przedszkolezlobek.pl 

do zobaczenia : )

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry