szkolenie z zakładania złobków i pzredszkoli

Cyklicznie kilka razy w roku organizujemy w Warszawie szkolenia dotyczące przedszkoli i złobków. Temat szkolenia wynika z zapotrzebowania, przekazywanego nam w mailach i telefonach od osób zaiteresowanych. Ostatnio najbardziej popularny był temat: Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych.

Terminy ustalamy, gdy zaczyna zbierać się grupa, dlatego osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i zgłaszania się, nawet jeśli nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty : ).

Szkolenie Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, klub dziecięcy, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu, zatrudnić dziennego opiekuna lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Wyjaśniamy jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania. Zapraszamy osoby fizyczne, firmy, deweloperów, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

PROGRAM:

  • proces tworzenia placówki od pomysłu do realizacji krok po kroku,
  • warunki techniczne: powierzchnia, wymogi sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe itp.
  • organizacja wewnętrzna, kwalifikacje personelu, dokumentacja
  • program rozwoju placówki,
  • podstawy prawne,
  • zasady przyznawania i możliwości wydatkowania dotacji gminnych,
  • możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020 dla województw, które interesują uczestników
  • dofinansowanie z rządowego programu MALUCH+.

Koszt 6-cio godzinnego szkolenia to 400 zł netto (492 zł brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przekąska (herbata, kawa, ciasteczka, kanapki, woda).

Dla stałych klientów oraz drugiej osoby – o ile zglaszają się dwie osoby razem – przewidujemy zniżkę 20% (cena wynosi 320  zł netto).

Szkolenie odbywa się w godzinach od 10 do 16. Przy dużej aktywności grupy, dyskusji, pytaniach itp. szkolenie może ulec wydłużeniu. Po szkoleniu oraz podczas przerwy istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenie odbywa się w centrum Warszawy, niedaleko dworca Centralnego. Dokładny adres szkolenia przesyłamy wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania i fakturą.

Pobierz kartę zapisu wypełnij i  prześlij na adres: info@przedszkolezlobek.pl, w odpowiedzi potwierdzimy zakwalifikowanie na szkolenie i podamy nr konta do przelewu opłaty.

Pytania: info@przedszkolezlobek.pl, biuro – rekrutacja: 22 756 59 16,
GSM- merytoryka:  665 375 595, 509 097 316.

Organizatorem szkoleń jest firma Zegar Słoneczny Sp. z o.o., prowadząca doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki oraz niniejszy serwis przedszkolezlobek.pl.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry