szkolenie z zakładania złobków i pzredszkoli

Osoby, które zgłosiły się na szkolenie Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych, które miało odbyć się 31 marca 2020 r. powiadomimy o nowym terminie tego szkolenia.

Jednocześnie wszystkich zapraszamy do korzystania z konsultacji telefonicznych lub przez SKYPE.

 • Monika Ebert – kom. 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl
 • Katarzyna Czublun – kom. 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, klub dziecięcy, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu, zatrudnić dziennego opiekuna lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Wyjaśniamy jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania. Zapraszamy osoby fizyczne, firmy, deweloperów, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

 

PROGRAM:

 • zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • proces tworzenia placówki od pomysłu do realizacji krok po kroku,
 • warunki techniczne: powierzchnia, wymogi sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe itp.
 • organizacja wewnętrzna, personel, dokumentacja
 • program rozwoju placówki,
 • podstawy prawne,
 • zasady przyznawania i możliwości wydatkowania dotacji gminnych,
 • możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020 dla województw, które interesują uczestników
 • dofinansowanie żłobków i klubów z rządowego programu MALUCH.

 

Koszt 6-cio godzinnego szkolenia to 440 zł netto (541,20 zł brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przekąska (herbata, kawa, ciasteczka, kanapki, woda).

Dla stałych klientów oraz drugiej osoby – o ile zglaszają się dwie osoby razem – przewidujemy zniżkę 20% (cena wynosi 350 zł netto – 430,50 brutto).

Szkolenie będzie trwało w godzinach od 10 do 16. Przy dużej aktywności grupy, dyskusji, pytaniach itp. szkolenie może ulec wydłużeniu. Po szkoleniu oraz podczas przerwy istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenie odbywa się w centrum Warszawy, niedaleko dworca Centralnego. Dokładny adres szkolenia prześlemy wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania i fakturą.

Pobierz kartę zapisu   wypełnij i  prześlij na adres: info@przedszkolezlobek.pl, w odpowiedzi potwierdzimy zakwalifikowanie na szkolenie i podamy nr konta do przelewu opłaty.

Pytania: info@przedszkolezlobek.pl, 22 756 59 16, GSM:  665 375 595, 509 097 316.

Organizatorem szkoleń jest firma Zegar Słoneczny Sp. z o.o., prowadząca doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki oraz niniejszy serwis przedszkolezlobek.pl.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry