szkolenie z zakładania złobków i pzredszkoli

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiczną szkolenie, które odbywa się cyklicznie w Warszawie

„Jak założyć przedszkole i żłobek korzystając z dostępnych funduszy unijnych i programu Maluch + 2021”

w planowanym terminie (21.10.2020) nie odbędzie się.

Po ustąpieniu zagrożenia wznowimy szkolenie.

W okresie wzmożonego zagrożenia epidemicznego zapraszamy do szkoleń/konsultacji indywidualnych telefonicznych, mailowych, przez SKYPE lub inne środki komunikacji.

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl

Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, klub dziecięcy, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu, zatrudnić dziennego opiekuna lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Wyjaśniamy jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania. Zapraszamy osoby fizyczne, firmy, deweloperów, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

PROGRAM:

  • zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • proces tworzenia placówki od pomysłu do realizacji krok po kroku,
  • warunki techniczne: powierzchnia, wymogi sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe itp.
  • organizacja wewnętrzna, personel, dokumentacja
  • program rozwoju placówki,
  • podstawy prawne,
  • zasady przyznawania i możliwości wydatkowania dotacji gminnych,
  • możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020 dla województw, które interesują uczestników
  • dofinansowanie żłobków i klubów z rządowego programu MALUCH+ 2021

 

Koszt 6-cio godzinnego szkolenia wynosi 500 zł netto (615 zł brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przekąska. Dla stałych klientów oraz drugiej osoby – o ile zgłaszają się dwie osoby razem – przewidujemy zniżkę 20% (cena wynosi 400 zł netto – 492 brutto).

Szkolenie  trwa w godzinach od 10 do 16. Przy dużej aktywności grupy, dyskusji, pytaniach itp. szkolenie może ulec wydłużeniu. Po szkoleniu oraz podczas przerwy istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenie odbywa się w centrum Warszawy, niedaleko dworca Centralnego. Dokładny adres szkolenia prześlemy wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania i fakturą.

Osoby zainteresowane  prosimy o pobranie i wypełnienie KARTY ZAPISU NA SZKOLENIE oraz przesłanie na adres: info@przedszkolezlobek.pl.  W odpowiedzi potwierdzamy zakwalifikowanie na szkolenie i prosimy o dokonanie opłaty na podany nr konta, lub umawiamy się na inną formę współpracy, np. konsultację telefoniczną lub przez SKYPE.

Zalecenia GIS, których musimy wszyscy przestrzegać w okresie epidemii:

• Uczestnik szkolenia, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu szkolenia nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

• Zaleca się szczególnie, aby w szkoleniu nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.

• Obowiązkowe stosowanie przez uczestników i osoby prowadzące środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic.

• Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników szkolenia, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub organizatorów szkolenia zakażenia koronawirusem.

Pytania: info@przedszkolezlobek.pl, 22 756 59 16, GSM (pn. – czw.):  665 375 595, 509 097 316.

Organizatorem szkoleń jest firma Zegar Słoneczny Sp. z o.o., prowadząca doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki oraz niniejszy serwis przedszkolezlobek.pl.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry