Przepisy, baza wiedzy

WARUNKI LOKALOWE

 

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pobierz tekst jednolity

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry