Zakładanie przedszkoli i żłobków

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych atrakcyjne dla pracodawców i pracowników. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie liczby przedszkoli i żłobków przyzakładowych

Pracodawcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na:

  • utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego i przedszkola (również inwestycyjne, poprzez odpisy amortyzacyjne, związane np. z budową placówki lub zakupem środków trwałych),
  • prowadzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
  • świadczenia w postaci dofinansowania dla pracownika z tytułu uczęszczania jego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola innego niż placówka zakładowa w kwocie odpowiadającej udokumentowanym wydatkom ponoszonym przez pracownika za opiekę w żłobku (maksymalnie 400 zł miesięcznie na każde dziecko) lub w przedszkolu (maksymalnie 200 zł miesięcznie na każde dziecko).

Pracownicy od świadczenia (z zakładu pracy) z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego bądź przedszkola nie płacą podatku dochodowego, ponieważ znajdzie się ono w katalogu pozycji zwolnionych.

Szczególne korzyści odniosą przedsiębiorstwa dysponujące niewykorzystaną bazą lokalową. Służymy wszechstronnym wsparciem dla pracodawców:

  • pomagamy dostosować lokal
  • przygotowujemy dokumentację do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lub pozwolenia na budowę (technologia, uzgodnienia rzeczoznawców)
  • znajdujemy dofinansowanie inwestycji (w niektórych województwach wynosi ono nawet 85%)
  • urządzamy wnętrza
  • organizujemy operatora do prowadzenia przedszkola i żłobka.

Rząd zakłada, że dzięki nowym przepisom powstanie ok. 3-4 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, a wsparcie pracodawcy otrzyma co dziesiąte dziecko uczęszczające do żłobka, klubu lub przedszkola. To ponad 100 tysięcy dzieci! Jesteśmy ZA!

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry