Aktualności

Nowy konkurs programu „MALUCH+” 2022-2029. Ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków.

Od 6 lipca 2023 do końca roku 2025 można składać wnioski o dofinansowanie z programu  „MALUCH+” 2022-2029. Nabór zostanie zakończony wcześniej, jeśli zostaną osiągnięte zakładane wskaźniki lub wyczerpane  środki w wysokości 5... >

PROGRAM INWESTYCJE W OŚWIACIE OGŁOSZONY! 65 mln zł. dla oświaty spoza sektora finansów publicznych. ZMIANY W PROGRAMIE . Termin wydłużony do 30 czerwca 2023r.

Od 18 maja 2023 r. 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski w ramach ogłoszonej kolejnej edycji programu INWESTYCJE W OŚWIACIE.   Zmiany w programie wprowadzone w czerwcu 2023: wydłużony termin składania wniosków do dnia... >

HARMONOGRAMY konkursów ogłaszanych dla wszystkich województw w ramach REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (fundusze unijne)

  HARMONOGRAMY NA ROK 2023 HARMONOGRAMY NA ROK 2022 HARMONOGRAMY NA ROK 2021 HARMONOGRAMY NA ROK 2020 HARMONOGRAMY NA ROK 2019 Zobacz ogłoszenia... >

Służymy wsparciem przy zakładaniu i prowadzeniu przedszkoli i żłobków. Zapraszamy na konsultacje telefoniczne i online. Zobacz naszą ofertę.

Służymy kompleksowym wsparciem w procesie tworzenia przedszkoli, żłobków i innych instytucji służących małym dzieciom, od pomysłu do realizacji, krok po kroku. Dostosowujemy tematy do potrzeb naszych klientów. Pomagamy opracować... >

BIEŻĄCE NABORY wniosków do konkursów na DOFINANSOWANIE UNIJNE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW.

Aby uzyskać dofinansowanie unijne należy napisać projekt-wniosek i złożyć go do odpowiedniego urzędu w danym województwie. Wnioski  dla osób spoza sektora publicznego (JST) przyjmowane są wyłącznie w ramach ogłaszanych konkursów.... >

NUKOHOME to nowe możliwości rozwoju małych dzieci. Tylko dla naszych klientów 8% rabatu.

Edukacyjny domek Nuko uruchamia twórczy potencjał dzieci. Zobacz filmik 1.  Umożliwia zabawę indywidualną i w grupie. Może być domem, kuchnią, samochodem, sklepem, laboratorium badacza i świetną pomocą edukacyjną w... >

Coroczny program INWESTYCJE W OŚWIACIE pieniądze dla oświaty spoza sektora finansów publicznych. UWAGA – NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2023

Jesienią 2022 po raz pierwszy został ogłoszony  konkurs o przyznanie dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z: zakupem nieruchomości oraz budową lub... >

ODWOŁUJEMY SZKOLENIE Jak założyć przedszkole i żłobek korzystając z dostępnych funduszy unijnych i programu Maluch + 2021 – środa 21 października 2020 roku. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO PRZEZ SKYPE I INNE ŚRODKI KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiczną szkolenie, które odbywa się cyklicznie w Warszawie "Jak założyć przedszkole i żłobek korzystając z dostępnych funduszy unijnych i programu Maluch + 2021" w planowanym terminie... >

Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego

Od kwietnia 2017 do lipca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego prowadzimy 3-dniowe bezpłatne szkolenia dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia są... >

SZKOLENIE Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych. PROGRAM MALUCH+

Cyklicznie kilka razy w roku organizujemy w Warszawie szkolenia dotyczące przedszkoli i złobków. Temat szkolenia wynika z zapotrzebowania, przekazywanego nam w mailach i telefonach od osób zaiteresowanych. Ostatnio najbardziej popularny... >

Jak ktoś jajko z miłości dzieli, tak jak trzeba, tego nawet jajko poprowadzi do nieba

... >

Życzymy anielskich, zgodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku nowych odkryć, przygód i sukcesów.

... >

ŚWIĘTOKRZYSKIE – 5 konkursów w kwietniu: 4 na tworzenie nowych miejsc złobkowych i 1 na upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

  Świętokrzyskie – nabór wniosków od 31.03.2017 do 21.04.2017 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT, RPO Świętokrzyskiego Świętokrzyskie – nabór wniosków od 27.03.2017 do... >

Zakładanie przedszkoli i żłobków z funduszy unijnych – 15 marca 2017 – SZKOLENIE – WARSZAWA, ul. Sienna 73

15 marca 2017 roku zapraszamy do Warszawy na szkolenie: Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, klub dziecięcy, utworzyć... >

„MALUCH plus” 2017! Pomagamy w prawidłowej realizacji i rozliczeniu projektu. Zapraszamy do współpracy.

Zadania podmiotów, które złożyły oferty w modułach 2, 3 i 4: realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami, umieszczenie informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu „MALUCH plus” 2017 na terenie dofinansowywanej instytucji... >

ŚLĄSKIE – 2 konkursy na nowe miejsca żłobkowe i 4 konkursy na nowe miejsca przedszkolne

Ślaskie – nabór wniosków od 16.01.2017 do 28.02.2017 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT PŁN (138/16), RPO... >

ŁÓDZKIE – bardzo krótkie terminy naboru wniosków. Edukacja przedszkolna

W konkursie RPLD.11.01.03-IZ.00-10-001/16 mogą brać udział wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – ALE... >

DOLNY ŚLĄSK 10.1 – Pieniądze unijne na zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 4 konkursy, nabór wniosków od 07.11 do 30.11.2016

O dofinansowanie realizacji projektów mogą ubiegać się: organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i... >

Kolorowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Zegar Słoneczny

     Kolorowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych                      życzy Zegar... >

AKTUALNE KONKURSY NA DOFINANSOWANIE UNIJNE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW. Ogłoszenia dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, śląskiego,

Polecamy korzystanie z ogólnopolskiego portalu  www.funduszeeuropejskie.gov.pl. W dziale „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” znajdziecie w wygodną wyszukiwarkę konkursów unijnych w poszczególnych województwach. Na stronie podane... >

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry